Felicia

Föreläsning om Trump
Hej! Nu ska jag på en öppen föreläsning om Trumps väg till makten.