Dagens ord

Prosumenter - Producerande konsumenter. Hittas till exempel inom medier som Youtube och bloggar. Amatörer som klipper och lägger ut något de uppskattar. (Mediekultur - mediesamhälle, 2011, Gripsrud)

Dagens ord | |
Upp