Demokrativecka i Falun 2017

Idag kickar Falu kommuns arrangerade internationell demokrativecka med olika aktiviteter igång. Den kommer att pågå 9-15 september med deltagare som kommer till Falun från överallt i världen bland annat kommer bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) och Belgiens fd premiärminister Yves Leterme på besök. Jag har inga förväntningar eftersom jag inte vet vad jag bör förvänta mig men jag hoppas ta mig tiden att gå på åtminstone en aktivitet.
 
Faluborna kommer även att få chansen att ställa sina frågor till politikerna och det hålls flera seminarier. I ett pressmeddelande säger ordförande för val- och demokratinämnden Bruno Kaufmann såhär
 
Hela veckan går under rubriken #mindemokrati, eftersom demokratins tillstånd och framtid är allas vår angelägenhet. Varje medborgare bär ett ansvar och uppgiften för en kommun som Falun är att informera, vägleda och stödja det aktiva medborgarskapet.
 
 
 Och såhär ser programmen ut per dag
 
Lördag 9 september
VALUPPTAKTSDAGEN Ett år före nästa val presenterar sig våra politiska partier och kommunens valorganisation förklarar hur ett val går till.

Söndag 10 september
KULTURDEMOKRATIDAGEN Aktiviteter som riktar sig till alla medborgare med fokus på kultur som ett sätt att främja och utöva demokrati.

Måndag 11 september
SKOLDEMOKRATIDAGEN Samtal kring ungas engagemang i den lokala demokratin.

Tisdag 12 september
MEDIAFORUMDAGEN Seminarier, debatter och workshops kring hur olika medier bidrar till vår demokrati – och hur bibliotekens roll ser ut i framtiden.

Onsdag 13 september
DELAKTIGHETSDAGEN Erfarenhetsutbyte och fördjupning i hur arbetet med att förstärka infrastrukturen för det aktiva medborgarskapet och den deltagande demokratin ser ut och fungerar idag.

Torsdag 14 september
FALU- OCH DALADAGEN Dialog om aktuella politiska frågor i Falu kommun. Kommunfullmäktige sammanträder på biblioteket.

Fredag 15 september
INTERNATIONELLA DEMOKRATIDAGEN FN:s officiella festdag för demokratin med fokus på den europeiska dimensionen i vårt lokala demokratiutvecklingsarbete och på demokratins globala möjligheter och begränsningar.
 
Källa: dt.se
 
Allmänt, Tips | |
Upp